Better Investing Tips

Паричната политика

Определение на Федералния комитет за отворен пазар (FOMC)

Какво представлява Федералният комитет за отворен пазар (FOMC)? Федералният комитет за отворен ...

Прочетете още

Определение на лихвения процент на федералните фондове

Каква е лихвата на федералните фондове? Лихвеният процент на федералните фондове е целевият лих...

Прочетете още

Евро междубанкова оферта (Euribor) Определение

Какъв е лихвеният процент на евробанката (Euribor)? Euribor, или Евро междубанковата оферта, е ...

Прочетете още

Използване на теорията за безпристрастни очаквания за сравняване на инвестиции в облигации

Какво представлява теорията на очакванията? Теорията на очакванията се опитва да предвиди какво...

Прочетете още

Европейска централна банка (ЕЦБ) Определение

Какво представлява Европейската централна банка (ЕЦБ)? Европейската централна банка (ЕЦБ) е цен...

Прочетете още

11 -и районен индекс на разходите за фондове (COFI)

Какъв е 11 -ият районен индекс на разходите за фондове? Индексът на 11 -та областна цена на фон...

Прочетете още

Определение на паричната политика: Видове и инструменти

Какво представлява паричната политика? Паричната политика, страната на търсенето на икономическ...

Прочетете още

Определение на Международния валутен фонд (МВФ)

Какво представлява Международният валутен фонд? Международният валутен фонд (МВФ) е международн...

Прочетете още

Количествено облекчаване (QE) Определение

Какво е количествено облекчаване (QE)? Количественото облекчаване (QE) е форма на нетрадиционна...

Прочетете още

stories ig