Better Investing Tips

Общински облигации

Определение на данъчното правило De Minimis

Данъчното правило De Minimis: Общ преглед Данъчното правило de minimis определя прага, при койт...

Прочетете още

Облигации за индустриални приходи - IRBs Definiton

Какво представляват облигациите за индустриални приходи - IRB? Облигациите за индустриални прих...

Прочетете още

Облигации на жилищните власти Определение

Какво представляват облигациите на жилищните власти? Облигациите на жилищните власти или жилищн...

Прочетете още

Определение на облигация за болнични приходи

Какво представлява облигация за болнични приходи? Облигацията за болнични приходи е вид общинск...

Прочетете още

Определение на неограничена данъчна облигация

Какво е неограничена данъчна облигация? Неограничени данъчни облигации са общински облигации га...

Прочетете още

Определение на облигация за приходи от комунални услуги

Какво е облигация за приходи от комунални услуги? Облигация за приходи от комунални услуги, изв...

Прочетете още

Определение на облигация с търсене с променлива лихва

Какво е облигация с търсене с променлива лихва? Облигацията с търсене с променлив лихвен процен...

Прочетете още

Изградете американски облигации (BABs)

Какво представляват облигациите на Build America? Build America Bonds (BABs) са облагаеми общин...

Прочетете още

Общински съвет за ценни книжа (MSRB)

Какво представлява общинският съвет за управление на ценни книжа (MSRB)? Общинският съвет за уп...

Прочетете още

stories ig