Better Investing Tips

Взаимни фондове

Определение на фонда за целева дата

Какво представлява фондът за целева дата? Фондовете на целевата дата са взаимни фондове или фон...

Прочетете още

Как да определим ценообразуването на взаимните фондове

Взаимни фондове са хубави прозрачен. Можете лесно да разберете какви са акциите във взаимен фонд,...

Прочетете още

Определение на свръх къси облигационни фондове

Какво представлява ултра къс облигационен фонд? Свръх къс облигационен фонд е облигационен фонд...

Прочетете още

Каква е минималната сума пари, която мога да инвестирам във взаимен фонд?

Някои взаимни фондове позволяват на инвеститорите да купуват без никакъв минимум - което означав...

Прочетете още

Суверенни богатствени фондове: Въведение

Суверенни фондове за богатство привлякоха значително внимание, тъй като все повече държави отваря...

Прочетете още

Обяснени такси за натоварване на ниво взаимни фондове

Какво е натоварване на ниво? Ниво натоварва годишна такса, удържана от активите на взаимния фон...

Прочетете още

Тръст за рисков капитал (VCT) Определение

Какво е тръст за рисков капитал (VCT)? Фонд за рисков капитал (VCT) е публично котиран, затворе...

Прочетете още

Ръководство за правилата за търговия с взаимни фондове

Инвестирането във взаимни фондове не е трудно, но не е същото като инвестирането в борсово търгу...

Прочетете още

Каква е разликата между смесен фонд и балансиран фонд?

Като и двете "смес"и "балансиран"Опишете конкретната комбинация от активи на взаимни фондове, ка...

Прочетете още

stories ig