Better Investing Tips

Инфлацията на потребителските цени все още е бърза през декември 2021 г

click fraud protection

През декември 2021 г Индекс на потребителските цени за всички градски потребители (CPI-U) се повиши с 0,5% спрямо a сезонно коригирани основа. Това е по-ниско от ръста с 0,8%, регистриран през ноември 2021 г. Индексът на всички артикули обаче се е повишил със 7,0% през последните 12 месеца, спрямо цифрата от 6,8%, регистрирана през 12-те месеца до ноември 2021 г. и отново представлява най-голямото 12-месечно увеличение от периода, приключващ през юни 1982.

Очаквания за бъдещето инфлация сред потребителите в САЩ останаха непроменени през декември 2021 г. от ноември Федералната резервна банка на Ню Йорк доклади. Междувременно несигурността и несъгласието относно бъдещата инфлация намаляха. В Медиана Очакванията на респондентите бяха, че инфлацията ще бъде 6,0% през следващите 12 месеца, намалявайки до среден годишен темп от 4,0% през следващите три години.

Ключови изводи

  • През декември 2021 г. инфлацията, измерена чрез CPI-U, отбеляза най-голямото си 12-месечно увеличение от юни 1982 г.
  • Увеличението за 12 месеца е 7,0%, което е увеличение от 6,8% до ноември.
  • Повишаването на цените на подслон, превозни средства и храна допринесоха основно за общата инфлация.
  • Енергията обаче регистрира първия си месечен спад на цените от април 2021 г.

Подслони и употребявани превозни средства водят до повишаване на цените

Повишаването на всички артикули CPI-U през декември 2021 г. се дължи главно на увеличението на цените на подслон (с 0,4% за месеца) и употребявани автомобили и камиони (с 3,5% за месеца). Храната (нарастване с 0,5% за месеца) е друг основен принос, въпреки че ръстът му е по-нисък в сравнение с последните месеци, когато се повиши с цели 0,9%.

Сред другите категории, които регистрираха увеличение на цените, бяха обзавеждането и операциите за домакинството, облеклото, нови превозни средства и медицинските грижи. През декември се наблюдава спад при застраховка на МПС, отдих и енергия.

През последните 12 месеца енергийният индекс е нараснал с 29,3%, докато хранителният индекс се е увеличил с 6,3%. За месеца енергията е намаляла с 0,4%, първото му месечно намаление от април 2021 г.

Енергия

Енергийният индекс се понижи с 0,4% през декември, като самият той се дължи основно на спад от 0,5% в индекса на бензина, 0,6% при енергийните стоки, 2,4% в мазута и 1,2% в природния газ. През последните 12 месеца, докато общият енергиен индекс се повиши с 29,3%, бензинът нарасна с 49,6%, енергията стоки с 48,9%, мазут с 41,0%, услуги за комунални тръбопроводи за газ с 24,1%, енергийни услуги с 10,4% и електроенергия с 6,3%.

Храна

Индексът на храните се е увеличил с 0,5% през декември, като храната у дома се е повишила с 0,4%, а храната извън дома - с 0,6%. През последните 12 месеца общото увеличение от 6,3% на цените на храната включва 6,5% увеличение на храната у дома и 6,0% за храна извън дома.

Превозни средства

Нарастващите цени на превозните средства, както новите, така и употребяваните, продължават да имат основен принос за общата инфлация. Цените на новите превозни средства се повишиха с 1,0% през декември и с 11,8% през последните 12 месеца. Употребяваните автомобили и камиони отбелязаха ръст от 3,5% през декември и 37,3% през последните 12 месеца.

Tyson Foods ще придобие Keystone Foods за 2,2 милиарда долара

Tyson Foods (TSN) заяви, че ще придобие Keystone Foods от бразилския кухненски робот Marfrig Glo...

Прочетете още

JPMorgan стартира ново брокерско приложение със свободни сделки

JPMorgan Chase & Co. (JPM) нарушава сферата на инвестиране на дребно с най -новото си прилож...

Прочетете още

Dropbox Shares Tank при заминаване на оператор

Въпреки по-добри от очакваните резултати от приходите, Dropbox Inc. (DBX) акциите бяха намалени ...

Прочетете още

stories ig