Better Investing Tips

Инфлацията на потребителските цени все още е бърза през декември 2021 г

През декември 2021 г Индекс на потребителските цени за всички градски потребители (CPI-U) се повиши с 0,5% спрямо a сезонно коригирани основа. Това е по-ниско от ръста с 0,8%, регистриран през ноември 2021 г. Индексът на всички артикули обаче се е повишил със 7,0% през последните 12 месеца, спрямо цифрата от 6,8%, регистрирана през 12-те месеца до ноември 2021 г. и отново представлява най-голямото 12-месечно увеличение от периода, приключващ през юни 1982.

Очаквания за бъдещето инфлация сред потребителите в САЩ останаха непроменени през декември 2021 г. от ноември Федералната резервна банка на Ню Йорк доклади. Междувременно несигурността и несъгласието относно бъдещата инфлация намаляха. В Медиана Очакванията на респондентите бяха, че инфлацията ще бъде 6,0% през следващите 12 месеца, намалявайки до среден годишен темп от 4,0% през следващите три години.

Ключови изводи

  • През декември 2021 г. инфлацията, измерена чрез CPI-U, отбеляза най-голямото си 12-месечно увеличение от юни 1982 г.
  • Увеличението за 12 месеца е 7,0%, което е увеличение от 6,8% до ноември.
  • Повишаването на цените на подслон, превозни средства и храна допринесоха основно за общата инфлация.
  • Енергията обаче регистрира първия си месечен спад на цените от април 2021 г.

Подслони и употребявани превозни средства водят до повишаване на цените

Повишаването на всички артикули CPI-U през декември 2021 г. се дължи главно на увеличението на цените на подслон (с 0,4% за месеца) и употребявани автомобили и камиони (с 3,5% за месеца). Храната (нарастване с 0,5% за месеца) е друг основен принос, въпреки че ръстът му е по-нисък в сравнение с последните месеци, когато се повиши с цели 0,9%.

Сред другите категории, които регистрираха увеличение на цените, бяха обзавеждането и операциите за домакинството, облеклото, нови превозни средства и медицинските грижи. През декември се наблюдава спад при застраховка на МПС, отдих и енергия.

През последните 12 месеца енергийният индекс е нараснал с 29,3%, докато хранителният индекс се е увеличил с 6,3%. За месеца енергията е намаляла с 0,4%, първото му месечно намаление от април 2021 г.

Енергия

Енергийният индекс се понижи с 0,4% през декември, като самият той се дължи основно на спад от 0,5% в индекса на бензина, 0,6% при енергийните стоки, 2,4% в мазута и 1,2% в природния газ. През последните 12 месеца, докато общият енергиен индекс се повиши с 29,3%, бензинът нарасна с 49,6%, енергията стоки с 48,9%, мазут с 41,0%, услуги за комунални тръбопроводи за газ с 24,1%, енергийни услуги с 10,4% и електроенергия с 6,3%.

Храна

Индексът на храните се е увеличил с 0,5% през декември, като храната у дома се е повишила с 0,4%, а храната извън дома - с 0,6%. През последните 12 месеца общото увеличение от 6,3% на цените на храната включва 6,5% увеличение на храната у дома и 6,0% за храна извън дома.

Превозни средства

Нарастващите цени на превозните средства, както новите, така и употребяваните, продължават да имат основен принос за общата инфлация. Цените на новите превозни средства се повишиха с 1,0% през декември и с 11,8% през последните 12 месеца. Употребяваните автомобили и камиони отбелязаха ръст от 3,5% през декември и 37,3% през последните 12 месеца.

Как се представят петролните ETFs спрямо цената на петрола (USO, SZO)

Как се представят петролните ETFs спрямо цената на петрола (USO, SZO)

Цената на суровия петрол отново е в низходящ тренд. Миналата седмица CNBC публикува история, в к...

Прочетете още

Прогноза за цените на суровия петрол: Биковете поемат отговорност

Прогноза за цените на суровия петрол: Биковете поемат отговорност

Петролът най-накрая се затвори над психологическото ниво от 70 долара за барел миналата седмица ...

Прочетете още

Прогноза за цените на суровия петрол: $ 100 All Rage

Прогноза за цените на суровия петрол: $ 100 All Rage

Петролът затвори над 73 долара за барел тази седмица и флиртуваше с ценовото ниво от 74 долара, ...

Прочетете още

stories ig