Better Investing Tips

מיזוגים ורכישות

המסגרת התלת שכבתית של פרדיגמות אקלקטיות

מהי פרדיגמה אקלקטית? פרדיגמה אקלקטית, הידועה גם כבעלות, מיקום, הַפנָמָה מודל (OLI) או מסגרת OLI...

קרא עוד

מיזוג: התוספות והחוץ

מהו מיזוג? מיזוג הוא שילוב של שתי חברות או יותר לישות חדשה. מיזוג נבדל מא מיזוג כי אף חברה מעור...

קרא עוד

הגדרת Buyout ממונפת (LBO)

מהי רכישה ממונפת? רכישה ממונפת (LBO) היא רכישת חברה אחרת באמצעות סכום משמעותי של כסף שאול כדי ל...

קרא עוד

מהו חידוש חוזה?

מהו נובציה? Novation הוא החלפת אחד הצדדים בהסכם בין שני צדדים, בהסכמה של כל שלושת הצדדים המעורב...

קרא עוד

חיסול: מה שאתה צריך לדעת

מהי פירוק? חיסול במימון ובכלכלה הוא תהליך של סיום העסק וחלוקת נכסיו לתובעים. זהו אירוע המתרחש ב...

קרא עוד

זכויות בת: מדוע הסרט האהוב עליך הוא באמת חברה קטנה

זכויות בת: מדוע הסרט האהוב עליך הוא באמת חברה קטנה

מהי חברה בת? בעולם התאגידים, חברה בת היא חברה השייכת לחברה אחרת, שבדרך כלל מכונה אותה חברת אם א...

קרא עוד

אינטגרציה אנכית: איך זה עובד ודוגמאות

מהי שילוב אנכי? אינטגרציה אנכית היא אסטרטגיה לפיה חברה מחזיקה או שולטת בספקים שלה, במפיצים או ב...

קרא עוד

מה קורה בחבילות

מהי פירושה? מכירה היא הסרה חלקית או מלאה של יחידה עסקית באמצעות מְכִירָה, החלפה, סגירה או פשיטת...

קרא עוד

הגדרת זכויות גרור

מהן זכויות גרירה? זכות גרירה היא הוראה או סעיף בהסכם המאפשר רוב בעל מניות לאלץ בעל מניות מיעוט ...

קרא עוד

stories ig