Better Investing Tips

Polityka Pieniężna

Definicja Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC)

Czym jest Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC)? Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) je...

Czytaj więcej

Definicja stopy funduszy federalnych

Jaka jest stopa funduszy federalnych? Stopa funduszy federalnych to docelowa stopa procentowa u...

Czytaj więcej

Definicja międzybankowej stopy procentowej w euro (Euribor)

Co to jest międzybankowa stawka ofertowa w euro (Euribor)? Euribor, czyli Euro Interbank Offer ...

Czytaj więcej

Wykorzystywanie teorii bezstronnych oczekiwań do porównywania inwestycji w obligacje

Czym jest teoria oczekiwań? Teoria oczekiwań próbuje przewidzieć, co krótkoterminowe stopy proc...

Czytaj więcej

Definicja Europejskiego Banku Centralnego (EBC)

Czym jest Europejski Bank Centralny (EBC)? Europejski Bank Centralny (EBC) jest bankiem central...

Czytaj więcej

11. Powiatowy Indeks Kosztów Funduszy (COFI)

Co to jest indeks kosztów funduszy 11. dzielnicy? 11. District Cost of Funds Index (COFI) to mi...

Czytaj więcej

Definicja polityki pieniężnej: rodzaje i narzędzia

Czym jest polityka pieniężna? Polityka pieniężna, strona popytowa polityki gospodarczej, odnosi...

Czytaj więcej

Definicja Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW)

Czym jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy? Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) to międzynarod...

Czytaj więcej

Definicja luzowania ilościowego (QE)

Co to jest luzowanie ilościowe (QE)? Poluzowanie ilościowe (QE) jest formą niekonwencjonalnego ...

Czytaj więcej

stories ig