Better Investing Tips

Náležitosti Investičného Fondu

Definícia fondu cieľového dátumu

Čo je fond s cieľovým dátumom? Fondy s cieľovým dátumom sú investičné fondy alebo fondy obchodo...

Čítaj viac

Čistá hodnota majetku - definícia NAV

Čo je čistá hodnota majetku (NAV)? Čistá hodnota majetku (NAV) predstavuje čistú hodnotu účtovn...

Čítaj viac

Definícia investičného trustu (UIT)

Čo je to investičný trust (UIT)? A trust investičných fondov (UIT) je investičná spoločnosť kto...

Čítaj viac

Distribúcia: Vedzte, čo vás čaká

Čo je distribúcia? Slovo „distribúcia“ má vo finančnom svete niekoľko významov, väčšina z nich ...

Čítaj viac

Rast a príjem: Je vyvážený fond to najlepšie z oboch svetov?

Čo je to vyvážený fond? Vyrovnaný fond je a podielový fond ktorý typicky obsahuje zložku akcií ...

Čítaj viac

Business Development Company (BDC)

Čo je to spoločnosť pre rozvoj podnikania (BDC)? Business Development Company (BDC) je organizá...

Čítaj viac

Čo je to načasovanie trhu?

Čo je to načasovanie trhu? Načasovanie trhu je akt presunu investičných peňazí na finančný trh ...

Čítaj viac

Definícia fondu peňažného trhu

Čo je fond peňažného trhu? Fond peňažného trhu je druh podielového fondu, ktorý investuje do vy...

Čítaj viac

Definícia uzavretého fondu

Čo je uzavretý fond? Uzavretý fond je portfólio spoločných aktív, ktoré získavajú fixnú sumu ka...

Čítaj viac

stories ig