Better Investing Tips

Nasdaq vs. S&P 500 vs. Dow: Aký je rozdiel?

Ak sledujete finančné správy, určite ste už o nich počuli Priemyselný priemer Dow Jones (DJIA), S&P 500, alebo Zložený index Nasdaq. Všetky tri indexy sa považujú za miery výkonnosti trhu v ktorýkoľvek daný deň. Sú tiež základom pre mnohé investičné produkty, ktoré sú modelované na základe ich denných cenových pohybov. Bez ohľadu na finančný žargón môže byť ťažké, dokonca mätúce, rozlišovať medzi indexmi a produktmi na základe ich výkonnosti.

Čítajte ďalej a zistite viac o rozdieloch medzi týmito tromi indexmi a o tom, ako môžete založiť svoje investičné rozhodnutia na základe ich výkonnosti a trhových podmienok.

Kľúčové poznatky

  • Nasdaq Composite, S&P 500 a DJIA (alebo Dow) sú tri indexy, ktoré sa používajú na meranie výkonnosti trhu.
  • Nasdaq Composite a S&P 500 pokrývajú viac sektorov a viac akcií vo svojom portfóliu, zatiaľ čo Dow je blue-chip index pre 30 akcií.
  • Nasdaq Composite a S&P 500 prideľujú váhy na základe trhovej kapitalizácie, zatiaľ čo Dow priraďuje váhy na základe ceny.
  • V závislosti od trhových podmienok a stavu ekonomiky produkuje každý index rôzne zisky alebo straty. Napríklad rastúci trh môže produkovať viac ziskov v indexe S&P 500 v porovnaní s indexom Dow.

Nasdaq vs. S&P 500 vs. Dow Jones: Prehľad

Medzi Nasdaq Composite, S&P 500 a Dow Jones sú tri hlavné rozdiely. Prvý z nich sa týka ich pokrytia vesmíru a sektorov ktoré sú súčasťou indexu. Nasdaq a S&P 500 pokrývajú viac spoločností v rôznych sektoroch v porovnaní s Dow.

Druhým rozdielom je spôsob priraďovania váh jednotlivým spoločnostiam v ich indexe. Nasdaq a S&P 500 vážia svojich voličov na základe trhové kapitalizácie, zatiaľ čo DJIA používa cenu základných akcií na určenie svojej váhy v indexe.

Posledným rozdielom sú kritériá používané na výber zložiek príslušných indexov. Dow je viac orientovaný na hodnotu a používa kombináciu kvantitatívnych a kvalitatívnych faktorov na určenie, či by daná akcia mala byť zahrnutá do indexu v porovnaní s ostatnými dvoma.

Nasdaq Composite

Index Nasdaq Composite, ktorý bol spustený v roku 1971, mal počiatočnú hodnotu 100 a zahŕňa takmer všetky spoločnosti kótované na burza Nasdaq. V skutočnosti je jedným z kritérií na zaradenie do indexu kótovanie na burze.

Nasdaq Composite má ako zložky viac ako 3 000 akcií a je a kapitalizačne vážený index, čo znamená, že prideľuje váhy na základe trhovej kapitalizácie príslušných spoločností. Výkonnosť kompozitu odráža výkonnosť výmeny, čo zase svedčí o výkonnosti burzy technologický sektor. Je to preto, že sektor tvorí zhruba 50 % celkového zloženia indexu. Prvých 10 spoločností sledovaných indexom boli technologické giganty a podľa výskumu z decembra 2021 predstavovali 44,8 % celkovej váhy indexu.

S rastom postavenia technologického priemyslu stúpala aj hodnota Nasdaq Composite. Napríklad počas dotcom bublina ktoré na prelome storočia pohltili technologické akcie, 9. marca 2000 vystrelil Nasdaq Composite na 5 046,86. Krátko nato sa prepadol o viac ako 4 000 bodov a trvalo 15 rokov, kým opäť dosiahol 5 000. Pandémiou vyvolaný boom akcií v roku 2021 opäť posilnil technologické ocenenia a hodnota indexu vystrelila nahor a v novembri dosiahla historické maximum 16 057,44. 19, 2021.

Priemyselný priemer Dow Jones (DJIA)

Dow Jones Industrial Average (DJIA) bol založený v roku 1896 s 12 členmi a je najstarším z troch indexov. S iba 30 zložkami má Dow – ako sa tomu ľudovo hovorí – aj najmenej členov. Dow je a cenovo vážené veľkokapitálový index, čo znamená, že jeho celková hodnota je určená dennou cenou akcií jeho zložiek.

Akcia s vysokou cenou bude mať teda neúmerne veľký vplyv na hodnotu Dow. Dow sa považuje za a blue-chip index, pretože sleduje výkonnosť kľúčových spoločností, ktoré sú známe a majú tvoriť podmnožinu americkej ekonomiky.

Nie je to však komplexné. Napríklad v Dow nie sú žiadne verejné služby ani dopravné spoločnosti. (Sledujú ich Dow Jones Utility Average a Dow Jones Transportation Average.) Od decembra 2021 Dow pokrýval akcie v deviatich sektoroch od informačných technológií (IT) po energetiku a financie.

Výberové kritériá pre Dow sú zmesou kvantitatívnych a kvalitatívnych faktorov. Zahŕňa teda spoločnosti, ktoré majú vo svojich odvetviach vynikajúcu povesť a dlhodobo generujú zisky. Dôraz na kvalitatívne faktory obmedzuje počet spoločností, ktoré sa môžu stať členmi indexu. Naproti tomu Nasdaq Composite a S&P 500 majú širšie pokrytie, ktoré sa pokúša pokryť mnoho spoločností v rôznych sektoroch.

Selektívne zloženie Dow znamená, že nie je vždy presným meradlom výkonnosti akciového trhu alebo ekonomiky USA. Napríklad na rastúcom trhu môžu nastať prípady, keď sa investori vystriedajú z etablovaných mien rastové akcie ktoré nemusia byť zastúpené v indexe. Počas takýchto období bude mať S&P 500, ktorý zahŕňa viac spoločností, vyššie zisky v porovnaní s DJIA. Dow uzavrel v novembri na historickom maxime 36 432,22 bodu. 8, 2021.

S&P 500

Rovnako ako Nasdaq Composite, aj S&P 500 je trhovo vážený index akcií s veľkou kapitalizáciou. Má 500 zložiek, ktoré predstavujú rôznorodý súbor spoločností z viacerých odvetví. V roku 1999 S&P a MSCI vyvinuli Globálny štandard klasifikácie priemyslu (GICS), globálny štandard klasifikačný systém podnikov, a vytvoril 11 sektorov a 68 odvetví, ktoré sú zastúpené v index. Index S&P 500 sa považuje za lepší odraz výkonnosti trhu vo všetkých sektoroch v porovnaní s Nasdaq Composite a Dow. Nevýhodou väčšieho počtu sektorov zahrnutých v indexe je, že S&P 500 má tendenciu byť volatilnejší v porovnaní s Dow. Jeho zisky teda môžu byť vyššie v dňoch, keď sa trhu darí a straty strmšie, keď trh klesá.

Aby bola spoločnosť zahrnutá do indexu S&P 500, musí spĺňať určité kvantitatívne kritériá. Tieto zahŕňajú trhovú kapitalizáciu vyššiu ako 11,8 miliardy USD, verejnú burzu vo výške najmenej 10 % akcií a kladný súčet ziskov za posledné a posledné štyri štvrťroky. S&P 500 dosiahol v decembri maximum 4 712,02. 10, 2021.

Čo je lepšia investícia: S&P 500, Nasdaq Composite alebo Dow?

Hodnotenia indexov vo všetkých troch sektoroch sú vysoko korelované. Všetky tri teda vo všeobecnosti stúpajú alebo klesajú spolu. Rozsah ziskov alebo strát sa však pre každý index líši. Rozhodnutie investovať do konkrétneho indexu závisí od vašej stratégie a cieľov. Ak chcete získať zisky širokej časti trhu, potom je vašou najlepšou stávkou S&P 500.

Ale ak máte záujem o bezpečnú stratégiu, ktorá odzrkadľuje pohyby cien dobre zavedených blue-chip akcií, potom je Dow dobrou voľbou. Nakoniec, ak by ste chceli väčšiu expozíciu v technologickom sektore, potom investícia do produktu spojeného s Nasdaq Composite zameria vaše portfólio.

Výber konkrétneho indexu však nie je hrou s nulovým súčtom. Vo všetkých troch zoznamoch je zahrnutých niekoľko akcií. Platí to najmä o akciách zo sektorov, ktoré sú v ekonomike na vzostupe.

V závislosti od ekonomiky a stavu trhov vytvárajú indexy rôzne individuálne výnosy, aj keď navzájom odrážajú cenové pohyby. Tu je príklad: V roku 2010 býčí trhDJIA vzrástol o 11% v porovnaní s 12,8% skokom pre S&P 500. Medzitým Nasdaq Composite dosiahol 17% zisk na základe vynikajúceho výkonu technologického sektora, ktorý v tom roku dominoval výkonnosti akciového trhu.

Vyššia hodnota indexu S&P 500 v roku 2010 bola v prvom rade funkciou väčšieho počtu malých akcií v indexe, ktoré priťahujú toky hotovosti investorov počas boomu akciového trhu. Prevaha malých akcií však znamená, že index S&P 500 stráca hodnotu počas poklesov, keď investori utekajú do relatívneho bezpečia a dividend z blue chips mien v Dow.

Spodný riadok

S&P 500, Dow a Nasdaq sú rôzne indexy používané na sledovanie výkonnosti trhu. Aj keď majú rôzne rodokmene, kritériá zaradenia a sektorové zloženie, indexy sa vo všeobecnosti pohybujú rovnakým smerom.

V závislosti od ekonomiky a stavu trhov môže jeden index produkovať vyššie výnosy v porovnaní s ostatnými. Napríklad na rastúcich trhoch môže S&P 500 produkovať vyššie zisky v porovnaní s Dow vďaka prítomnosti viacerých sektorov a akcií s malou kapitalizáciou v jeho portfóliu. Opak sa stáva pri poklesoch, keď sa investori sťahujú do bezpečného prístavu, ktorý poskytujú akcie etablovaných spoločností s osvedčenými obchodnými modelmi a dividendy.

často kladené otázky

Aký je rozdiel medzi S&P 500, Nasdaq Composite a Dow?

Medzi S&P 500, Nasdaq Composite a Dow sú tri hlavné body rozdielu: kritériá ktoré používajú na zahrnutie akcií, ich metódu priraďovania váh jednotlivým zložkám a ich pokrytie vesmír. Zatiaľ čo Nasdaq a S&P 500 sú vážené trhovou kapitalizáciou, Dow prideľuje váhy na základe ceny akcie. Nasdaq a S&P 500 majú tiež širšie a väčšie pokrytie v porovnaní s Dow.

Čo je lepšia investícia: S&P 500, Nasdaq Composite alebo Dow?

V závislosti od ekonomiky a stavu trhov môže jeden index produkovať vyššie výnosy v porovnaní s ostatnými. Napríklad na rastúcich trhoch môže S&P 500 produkovať vyššie zisky v porovnaní s Dow vďaka prítomnosti viacerých sektorov a akcií s malou kapitalizáciou v jeho portfóliu. Opak sa stáva pri poklesoch, keď sa investori sťahujú do bezpečného prístavu, ktorý poskytujú akcie etablovaných spoločností s osvedčenými obchodnými modelmi a dividendami.

Aký je rozdiel medzi indexom váženým cenou a indexom váženým trhovou kapitalizáciou?

V cenovo váženom indexe sa cena akcií používa na priradenie váh. Akcii s vysokou obchodnou cenou sa teda pridelí väčšia váha v porovnaní s akciou s nižšou cenou. V indexe váženom trhovou kapitalizáciou je akciám s vyššou trhovou kapitalizáciou priradená vyššia váha v porovnaní s akciou s nižšou trhovou kapitalizáciou.

Definícia a použitie čísla šepotu

Čo je to číslo šepotu? Šepotové číslo sa týka údajných, neoficiálnych a nepublikovaných zisk na...

Čítaj viac

Čo je znalostné inžinierstvo?

Čo je znalostné inžinierstvo? Vedomostné inžinierstvo je oblasťou umela inteligencia (AI), ktor...

Čítaj viac

Definícia zákona o zlepšovaní kvality vody z roku 1970

Čo je to zákon o zlepšovaní kvality vody z roku 1970? Zákon o zlepšení kvality vody z roku 1970...

Čítaj viac

stories ig