Better Investing Tips

Beteendeekonomi

Hur spelteori fungerar

Vad är spelteori? Spelteori är en teoretisk ram för att tänka sociala situationer bland tävland...

Läs mer

Konfliktteori Definition: En guide med exempel

Vad är konfliktteori? Konfliktteori, först påstådd av Karl Marx, är en teori om att samhället b...

Läs mer

Karl Marx Definition: Hans liv, teorier och inverkan

Vem var Karl Marx? Karl Marx (1818-1883) var filosof, författare, socialteoretiker och ekonom. ...

Läs mer

Rational Choice Theory Definition

Vad är rationell valteori? Rational choice theory säger att individer använder rationella beräk...

Läs mer

Vad betyder "Investeringsmultiplikator"?

Vad är investeringsmultiplikator? Begreppet investeringsmultiplikator avser konceptet att varje...

Läs mer

Definition av Human Development Index (HDI)

Vad är Human Development Index (HDI) Human Development Index (HDI) är en statistik som utveckla...

Läs mer

Socialism Definition: Historia, teori och analys

Vad är socialism? Socialism är ett populistiskt ekonomiskt och politiskt system baserat på offe...

Läs mer

Michigan Consumer Sentiment Index (MCSI) Definition

Vad är Michigan Consumer Sentiment Index (MCSI)? Michigan Consumer Sentiment Index (MCSI) är en...

Läs mer

Tit för Tat Definition

Vad är Tit för Tat? Tit för tat är en spel teori strategi föremål för en utbetalningsmatris som...

Läs mer

stories ig