Better Investing Tips

Mikroekonomi

Vad betyder elasticitet?

Vad är elastiskt? Elastic är en term som används inom ekonomi för att beskriva en förändring i ...

Läs mer

Definitionen av effektivitet

Vad är effektivitet? Effektivitet betyder en högsta prestandanivå som använder minst antal insa...

Läs mer

Definition av Equity-Efficiency

Vad är en avvägning mellan effektivitet och effektivitet? En avvägning med eget kapital är när ...

Läs mer

Externa skalfördelar

Vad är externa skalfördelar? Externa skalfördelar förekommer utanför ett enskilt företag men in...

Läs mer

Lär känna Giffen -varor

Vad är en Giffen bra? En Giffen-vara är en låginkomstfri, icke-lyxig produkt som trotsar standa...

Läs mer

Law of Demand Definition: Basic Economics

Law of Demand Definition: Basic Economics

Vad är efterfrågelagen? Efterfrågelagen är ett av de mest grundläggande begreppen inom ekonomi....

Läs mer

X-Mark Signature Definition

Vad är en X-Mark-signatur? En X-märks signatur görs av en person i stället för en faktisk signa...

Läs mer

Imperfekt marknad: en insida

Vad är en ofullkomlig marknad? En ofullkomlig marknad avser alla ekonomiska marknader som inte ...

Läs mer

Definition, inverkan och exempel på inkomsteffekt

Vad är inkomsteffekt? I mikroekonomi, inkomsteffekten är förändringen i efterfrågan på en vara ...

Läs mer

stories ig