Better Investing Tips

Penningmarknadskonto

Definition av penningmarknadskonton och fördelar och nackdelar

Vad är ett penningmarknadskonto? Ett penningmarknadskonto är ett räntebärande konto på en bank ...

Läs mer

Johannesburg Interbank Genomsnittlig ränta (JIBAR)

Vad är Johannesburg Interbank Genomsnittlig ränta (JIBAR)? Johannesburg Interbank Average Rate ...

Läs mer

Pension Penningmarknadskonto Definition

Vad är ett penningmarknadskonto för pensionärer? Ett pensionsmarknadskonto är ett penningmarkna...

Läs mer

Definition av penningmarknadsavkastning

Vad är penningmarknadsavkastningen? Pengemarknadsavkastningen är den ränta som uppnås genom att...

Läs mer

Känn till penningmarknaden

Chansen är stor att du har hört termen förut, men vad är det egentligen pengar marknad? Det är d...

Läs mer

Varför pengamarknadsfonder bryter bocken

Pengemarknadsfonder betraktas ofta som kontanter och en säker plats att parkera pengar som inte i...

Läs mer

Vad är några exempel på penningmarknadsfonder?

Pengemarknadsfonder är fonder utformade för att vara lågrisk-, likvida och kortfristiga invester...

Läs mer

Vilka är fördelarna med att investera i en penningmarknadsfond?

Investerare med fokus på bevarande av kapital söker ofta fast inkomst lösningar som stats- eller...

Läs mer

Bryter Buck -definitionen

Vad är Breaking the Buck? Att bryta pengar inträffar när substansvärde (NAV) av en penningmarkn...

Läs mer

stories ig