Better Investing Tips

Värdepappersfonder

Definition av måldatum

Vad är en måldatumfond? Målfonder är fonder eller börshandlade fonder (ETF: er) som är struktur...

Läs mer

Substansvärde - NAV -definition

Vad är nettotillgångsvärde (NAV)? Substansvärdet (NAV) representerar ett företags nettovärde oc...

Läs mer

Unit Investment Trust (UIT) Definition

Vad är ett Investment Investment Trust (UIT)? A investeringsföretag (UIT) är en Investerings fö...

Läs mer

Distribution: Vet vad du har att erbjuda

Vad är distribution? Ordet "distribution" har flera betydelser i finansvärlden, de flesta avser...

Läs mer

Tillväxt och inkomst: Är en balanserad fond det bästa av två världar?

Vad är en balanserad fond? En balanserad fond är en fond som vanligtvis innehåller en del av ak...

Läs mer

Business Development Company (BDC)

Vad är ett affärsutvecklingsföretag (BDC)? Ett affärsutvecklingsföretag (BDC) är en organisatio...

Läs mer

Vad är Market Timing?

Vad är Market Timing? Marknadstiming är handlingen att flytta investeringspengar in eller ut fr...

Läs mer

Definition av penningmarknadsfonden

Vad är en penningmarknadsfond? En penningmarknadsfond är en slags fond som investerar i mycket ...

Läs mer

Definition av sluten fond

Vad är Closed-End Fund? En stängd fond är en portfölj av sammanslagna tillgångar som ökar ett f...

Läs mer

stories ig