Better Investing Tips

Företagens kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS) Definition

Vad är UCITS?

Företagen för den kollektiva investeringen i överlåtbara värdepapper (UCITS) är ett regelverk för Europeiska kommissionen som skapar en harmoniserad ordning i hela Europa för förvaltning och försäljning av fonder. UCITS -fonder kan registreras i Europa och säljas till investerare över hela världen med hjälp av enhetliga regler och investerarkrav. UCITS -fondleverantörer som uppfyller standarderna är undantagna från nationella regler i enskilda europeiska länder.

Viktiga takeaways

  • UCITS står för Företag för den kollektiva investeringen i överlåtbara värdepapper.
  • Detta hänvisar till ett regelverk som möjliggör försäljning av fonder över hela Europa.
  • UCITS-fonder uppfattas som säkra och välreglerade investeringar och är populära bland många investerare som vill investera i hela Europa.

1:33

UCITS

Förstå UCITS

I daglig användning är ett fondföretag en fond som är baserad i Europeiska unionen. UCITS-fonder uppfattas som säkra och välreglerade investeringar och är populära i Europa, Sydamerika och Asien bland investerare som föredrar att inte investera i en enda

aktiebolag utan snarare bland diversifierade fondföretag spridda inom EU.

UCITS historia

Det första UCITS -direktivet antogs i december. 20, 1985, med ett uttalat mål att underlätta gränsöverskridande erbjudanden av investeringsfonder till privata investerare.I början av 1990 -talet gjordes förslag om ändringar av direktivet men antogs aldrig helt. Som sådan finns det inget UCITS II.År 2002, efter diskussioner mellan medlemsländerna, antogs dock två nya direktiv. Direktiven 2001/107/EG och 2001/108/EG, tillsammans kända som UCITS III, utvidgade investeringsspektrumet för UCITS -fonder och släppte upp vissa restriktioner för indexfonder.

UCITS IV, eller direktiv 2009/65/EG, medförde ytterligare tekniska ändringar och antogs i juli 2011.Slutligen anpassar UCITS V, eller direktiv 2014/91/EU, som trädde i kraft i mars 2016, fondförvararnas uppgifter och ansvar och fondförvaltares ersättningskrav med kraven i Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFMD).

Eftersom de ses som mycket säkra och välreglerade är UCITS-fonder mycket populära investeringar. Enligt EU -kommissionen står de för cirka 75% av alla kollektiva investeringar från små investerare i Europa.Många fondbolagsleverantörer använder ett uttryck som "UCITS-kompatibelt" som en del av sin marknadsföringsstrategi. Medan fonderna är reglerade i Europa kan köpare från hela världen investera i UCITS -fonder.

Mutual Fund Dealers Association (MFDA)

Vad är Mutual Fund Dealers Association? Mutual Fund Dealers Association of Canada (MFDA) är en ...

Läs mer

Ömsesidiga fonder vs. Hedgefonder: Vad är skillnaden?

Ömsesidiga fonder vs. Hedgefonder: En översikt Både fonder och hedgefonder förvaltas portföljer...

Läs mer

Fondens årliga avkastning

Oavsett om en årlig avkastning på en fond är bra är en relativ bedömning baserad på investerings...

Läs mer

stories ig