Better Investing Tips

Finansiella tillsynsmyndigheter: Vem de är och vad de gör

Federal och statliga regeringar har en myriad av byråer på plats som reglerar och övervakar fina...

Läs mer

Topp tio amerikanska ekonomiska indikatorer

Förutom input på företags- och branschnivå ger tillståndet i den övergripande ekonomin också ins...

Läs mer

Marginalförmån vs. Marginalkostnad: Vad är skillnaden?

Marginalförmån vs. Marginal kostnad: en översikt Marginalnytta och marginalkostnad är två mått ...

Läs mer

Vad är den keynesianska multiplikatorn?

A multiplikator är en faktor i ekonomin som proportionellt ökar eller ökar andra relaterade vari...

Läs mer

Ekonomins historia

Ekonomi är vetenskapen som sysslar med ekonomier; det är, det studerar hur samhällen producerar v...

Läs mer

Vad antar marknadssegmenteringsteori om räntesatser?

Marknadssegmenteringsteori (MST) säger att det inte finns något samband mellan marknaderna för ob...

Läs mer

SEC Form PRE 14A Definition

Vad är SEC Form PRE 14A? SEC Form PRE 14A, även känd som en preliminär proxy uttalande, är ett ...

Läs mer

Var kan jag köpa statsobligationer?

Var kan jag köpa statsobligationer?

I allmänhet finns det två stora kategorier som investerare kan tänka på när de vill investera i ...

Läs mer

Kassaflödesanalys: Analysera kassaflöde från investeringsaktiviteter

Kassaflödesanalys: Analysera kassaflöde från investeringsaktiviteter

Vad är kassaflöde från investeringsaktiviteter? De kassaflödesanalys är ett av de mest avslöjan...

Läs mer

stories ig