Better Investing Tips

Mikroøkonomi

Hvad betyder elastisitet?

Hvad er elastisk? Elastik er et begreb, der bruges i økonomi til at beskrive en ændring i køber...

Læs mere

Definitionen på effektivitet

Hvad er effektivitet? Effektivitet betyder et højeste ydelsesniveau, der bruger den mindste mæn...

Læs mere

Definition af egenkapitaleffektivitet

Hvad er en aktieeffektivitetsafvejning? En afvejning med egenkapitaleffektivitet er, når der er...

Læs mere

Eksterne stordriftsfordele

Hvad er eksterne stordriftsfordele? Eksterne stordriftsfordele forekommer uden for en enkelt vi...

Læs mere

Bliv fortrolig med Giffen -varer

Hvad er en Giffen god? En Giffen-vare er en lavindkomst, ikke-luksusprodukt, der trodser standa...

Læs mere

Lov om efterspørgsel: Grundlæggende økonomi

Lov om efterspørgsel: Grundlæggende økonomi

Hvad er efterspørgselsloven? Efterspørgselsloven er et af de mest grundlæggende begreber inden ...

Læs mere

X-Mark Signatur Definition

Hvad er en X-Mark-signatur? En X-mærkesignatur laves af en person i stedet for en egentlig sign...

Læs mere

Ufuldkommen marked: Et indvendigt udseende

Hvad er et ufuldkommen marked? Et ufuldkommen marked refererer til ethvert økonomisk marked, de...

Læs mere

Definition, indvirkning og eksempel på indkomsteffekt

Hvad er indkomsteffekt? I mikroøkonomi, indkomsteffekten er ændringen i efterspørgslen efter en...

Læs mere

stories ig