Better Investing Tips

Monetārā Politika

Federālā atklātā tirgus komiteja (FOMC) Definīcija

Kas ir Federālā atklātā tirgus komiteja (FOMC)? Federālā atvērtā tirgus komiteja (FOMC) ir Fede...

Lasīt vairāk

Federālo fondu likmju definīcija

Kāda ir federālo fondu likme? Federālo fondu likme ir Federālā atklātā tirgus komitejas (FOMC) ...

Lasīt vairāk

Euro starpbanku piedāvājuma likmes (Euribor) definīcija

Kāda ir eiro starpbanku piedāvājuma likme (Euribor)? Euribor jeb Euro starpbanku piedāvājuma li...

Lasīt vairāk

Objektīvu cerību teorijas izmantošana obligāciju ieguldījumu salīdzināšanai

Kas ir cerību teorija? Cerību teorija mēģina paredzēt, kāds īstermiņš procentu likmes nākotnē, ...

Lasīt vairāk

Eiropas Centrālā banka (ECB) Definīcija

Kas ir Eiropas Centrālā banka (ECB)? Eiropas Centrālā banka (ECB) ir centrālā banka, kas atbild...

Lasīt vairāk

11. rajona fondu izmaksu indekss (COFI)

Kāds ir 11. rajona fondu izmaksu indekss? Fondu 11. apgabala izmaksu indekss (COFI) ir vidējais...

Lasīt vairāk

Monetārā politika Definīcija: veidi un rīki

Kas ir monetārā politika? Monetārā politika, ekonomiskās politikas pieprasījuma puse, attiecas ...

Lasīt vairāk

Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) definīcija

Kas ir Starptautiskais Valūtas fonds? Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) ir starptautiska orga...

Lasīt vairāk

Kvantitatīvā atvieglošana (QE) Definīcija

Kas ir kvantitatīvā atvieglošana (QE)? Kvantitatīvā atvieglošana (QE) ir netradicionāla forma m...

Lasīt vairāk

stories ig