Better Investing Tips

Ekonomije

Opredelitev gospodarskega cikla (rast in krčenje)

Kaj je gospodarski cikel? Gospodarski cikel je nihanje gospodarstva med obdobji širitve (rasti)...

Preberi več

Kaj se zgodi v gospodarskem zlomu

Kaj je gospodarski zlom? Gospodarski zlom je zlom nacionalnega, regionalnega ali teritorialnega...

Preberi več

Kako nestanovitnost valute vpliva na gospodarsko izpostavljenost

Kaj je gospodarska izpostavljenost? Gospodarska izpostavljenost je vrsta valutne izpostavljenos...

Preberi več

Opredelitev stopnje gospodarske rasti

Kaj je stopnja gospodarske rasti? Stopnja gospodarske rasti je odstotna sprememba vrednosti vse...

Preberi več

Razmerje med zaposlenostjo in prebivalstvom Opredelitev

Kakšno je razmerje med zaposlenostjo in prebivalstvom? Razmerje med zaposlenostjo in prebivalst...

Preberi več

Kaj pomeni elastičnost?

Kaj je elastika? Elastika je izraz, ki se v ekonomiji uporablja za opis spremembe vedenja kupce...

Preberi več

Opredelitev teorije endogene rasti

Kaj je teorija endogene rasti? Teorija endogene rasti je ekonomska teorija, ki to trdi gospodar...

Preberi več

Kaj je emigracija?

Kaj je emigracija? Izseljevanje je preselitev ali proces, ko ljudje zapustijo eno državo, da bi...

Preberi več

Opredelitev učinkovitosti

Kaj je učinkovitost? Učinkovitost pomeni najvišjo raven uspešnosti, ki uporablja najmanjšo koli...

Preberi več

stories ig