Better Investing Tips

Vzajemni Skladi

Opredelitev sklada za ciljne datume

Kaj je sklad za ciljne datume? Skladi na ciljni datum so vzajemni skladi ali skladi, s katerimi...

Preberi več

Kako določiti cene vzajemnih skladov

Vzajemni skladi so lepi pregleden. Z iskanjem na spletu lahko preprosto ugotovite, katere delnice...

Preberi več

Definicija ultra kratkih obvezniških skladov

Kaj je sklad za ultra kratke obveznice? Sklad za izjemno kratke obveznice je obvezniški sklad, ...

Preberi več

Kakšen je minimalni znesek denarja, ki ga lahko vložim v vzajemni sklad?

Nekateri vzajemni skladi vlagateljem omogočajo odkup brez minimalnega zneska - kar pomeni, da la...

Preberi več

Državni skladi premoženja: Uvod

Državni premoženjski skladi so pritegnili veliko pozornosti, saj več držav odpira sklade in vlaga...

Preberi več

Pojasnjeni stroški obremenitve na ravni vzajemnega sklada

Kaj je raven obremenitve? Raven obremenitve pomeni letno obremenitev, ki se odšteje od sredstev...

Preberi več

Opredelitev sklada tveganega kapitala (VCT)

Kaj je sklad tveganega kapitala (VCT)? Sklad tveganega kapitala (VCT) je zaprti sklad, ki javno...

Preberi več

Vodnik po pravilih trgovanja z vzajemnimi skladi

Vlaganje v vzajemne sklade ni težko, vendar ni povsem enako vlaganju v sredstva, s katerimi se t...

Preberi več

Kakšna je razlika med mešanim skladom in uravnoteženim skladom?

Kot oba "mešanica"in"uravnotežen"opišite posebno mešanico premoženja vzajemnih skladov, zato je ...

Preberi več

stories ig