Better Investing Tips

מיקרו כלכלה

מה המשמעות של גמישות?

מהו אלסטי? אלסטי הוא מונח המשמש בכלכלה לתיאור שינוי בהתנהגותם של קונים ומוכרים כתגובה לשינוי המ...

קרא עוד

ההגדרה של יעילות

מהי יעילות? יעילות מסמלת רמת שיא של ביצועים המשתמשת בכמות התשומות הנמוכה ביותר כדי להשיג את כמו...

קרא עוד

הגדרת פשרות הון-יעילות

מהו פגיעה בהון-יעילות? פשרה ביעילות הון היא כאשר יש איזושהי התנגשות בין הגדלה יעילות כלכלית ולמ...

קרא עוד

כלכלות חיצוניות של הגדרת קנה מידה

מהן כלכלות קנה מידה חיצוניות? כלכלות קנה מידה חיצוניות מתרחשות מחוץ לחברה בודדת אך בתוך אותה ענ...

קרא עוד

היכרות עם מוצרי גיפן

מהו טוב של גיפן? מוצר גיפן הוא מוצר בעל הכנסה נמוכה, שאינו יוקרתי, המתנגד לתורת הביקוש הכלכלית ...

קרא עוד

חוק הביקוש: כלכלה בסיסית

חוק הביקוש: כלכלה בסיסית

מהו חוק הביקוש? חוק הביקוש הוא אחד המושגים הבסיסיים ביותר בכלכלה. זה עובד עם חוק האספקה להסביר ...

קרא עוד

הגדרת חתימה של X-Mark

מהי חתימת X-Mark? חתימת סימן X מתבצעת על ידי אדם במקום חתימה בפועל. בשל קרוא וכתוב או נכות, יית...

קרא עוד

שוק לא מושלם: מבט פנימי

מהו שוק לא מושלם? שוק לא מושלם מתייחס לכל שוק כלכלי שאינו עומד בסטנדרטים המחמירים של השוק התחרו...

קרא עוד

הגדרת השפעת הכנסה, השפעה ודוגמא

מהי אפקט הכנסה? ב מיקרו כלכלה, השפעת ההכנסה היא השינוי בביקוש למוצר או לשירות הנגרם משינוי בכוח...

קרא עוד

stories ig