Better Investing Tips

כלכלה התנהגותית

איך תורת המשחקים עובדת

מהי תורת המשחקים? תורת המשחקים היא מסגרת תיאורטית לתפיסת מצבים חברתיים בקרב שחקנים מתחרים. במוב...

קרא עוד

הגדרת תורת הסכסוך: מדריך עם דוגמאות

מהי תורת קונפליקט? תורת הסכסוך, כביכול לראשונה על ידי קרל מרקס, היא תיאוריה כי החברה נמצאת במצב...

קרא עוד

הגדרת קרל מרקס: חייו, תיאוריות והשפעתו

מי היה קארל מרקס? קארל מרקס (1818-1883) היה פילוסוף, סופר, תיאורטיקן חברתי ו כַּלכָּלָן. הוא מפ...

קרא עוד

הגדרת תורת הבחירה הרציונלית

מהי תורת בחירה רציונלית? תיאוריית הבחירה הרציונלית קובעת כי אנשים משתמשים בחישובים רציונאליים כ...

קרא עוד

מה המשמעות של "מכפיל השקעות"?

מהו מכפיל השקעות? המונח מכפיל השקעות מתייחס למושג שכל גידול ציבורי או פרטי להוצאות השקעות יש הש...

קרא עוד

הגדרת אינדקס התפתחות האדם (HDI)

מהו מדד ההתפתחות האנושית (HDI) מדד ההתפתחות האנושית (HDI) הוא נתון שפותח ונערך על ידי האו"ם כדי...

קרא עוד

הגדרת סוציאליזם: היסטוריה, תיאוריה וניתוח

מהו סוציאליזם? סוציאליזם הוא מערכת כלכלית ופוליטית פופוליסטית המבוססת על בעלות ציבורית (הידועה ...

קרא עוד

מדד תחושת הצרכנים של מישיגן (MCSI)

מהו מדד רגשות הצרכנים של מישיגן (MCSI)? מדד רגשות הצרכנים של מישיגן (MCSI) הוא סקר חודשי של רמו...

קרא עוד

כותרת להגדרת טאט

מהו טיט לטאט? טיט לטאט הוא א תורת המשחקים אסטרטגיה כפופה למטריצת תמורה כמו זו של א דילמת האסיר....

קרא עוד

stories ig