Better Investing Tips

משכנתא

הגדרת ריבית קבועה

מהי ריבית קבועה? ריבית קבועה היא שיעור שאינו משתנה על התחייבות, כגון הלוואה או משכנתא. היא עשוי...

קרא עוד

הגדרת משכנתא בריבית מתכווננת 5/1 (5/1 היברידי ARM)

מהי משכנתא היברידית בריבית מתכווננת (5/1 ARM)? היברידית 5/1 משכנתא בריבית מתכווננת (5/1 ARM) מת...

קרא עוד

הגדרת יחס הלוואה לערך (LTV) ונוסחה

מהו יחס ההלוואה לערך (LTV)? יחס ההלוואה לשווי (LTV) הוא הערכה של סיכון ההלוואות שמוסדים פיננסיי...

קרא עוד

הגדרת שטר העברה

מהו שטר העברה? שטר העברה הוא מסמך המעביר נכס כותרת מלווה משכנתא ללווה, המציין כי הלווה מילא את ...

קרא עוד

שטר הגדרת ההוצאה

מהו שטר שחרור? שטר שחרור הוא מסמך משפטי המסיר תביעה קודמת על נכס. הוא מספק תיעוד של שחרור מהסכם...

קרא עוד

הגדרת משכנתא בריבית בלבד

מהי משכנתא בריבית בלבד? משכנתא לריבית בלבד היא סוג של משכנתא בו ה משכן (הלווה) נדרש לשלם רק את ...

קרא עוד

הגדרת תוכנית לשינוי הבית (HAMP)

מהי תכנית השינוי בדירה משתלמת (HAMP)? תוכנית השינוי הביתי בר השגה (HAMP) הייתה שינוי הלוואה תוכ...

קרא עוד

הגדרת יחס הוצאות דיור

מהו יחס הוצאות דיור? יחס הוצאות דיור הוא יחס המשווה בין הוצאות דיור להכנסה לפני מס. המלווים משת...

קרא עוד

משכנתאות סאב -פריים היו אופציה לבעלי דירוג אשראי ירוד

מהי משכנתא תת -פריים? משכנתא תת -פריים היא משכנתא המונפקת בדרך כלל ללווים בעלי דירוג אשראי נמוך...

קרא עוד

stories ig