Better Investing Tips

Микроикономика

Какво означава еластичност?

Какво е ластик? Еластичен е термин, използван в икономиката, за да опише промяна в поведението ...

Прочетете още

Определението за ефективност

Какво е ефективност? Ефективността означава пиково ниво на производителност, което използва най...

Прочетете още

Определение за компромис с капиталовата ефективност

Какво е компромис между капиталовата ефективност? Компромисът за ефективност на собствения капи...

Прочетете още

Външна икономика на мащаба Определение

Какво представляват външните икономии от мащаба? Външните икономии от мащаба се случват извън о...

Прочетете още

Запознаване с Giffen Goods

Какво е добро за Giffen? Стоката от Giffen е продукт с ниски доходи, който не е луксозен и койт...

Прочетете още

Закон за търсенето Определение: Основна икономика

Закон за търсенето Определение: Основна икономика

Какво е законът на търсенето? Законът за търсенето е едно от най -фундаменталните понятия в ико...

Прочетете още

Определение за подпис X-Mark

Какво представлява подписът на X-Mark? Подпис с X-марка се прави от лице вместо действителен по...

Прочетете още

Несъвършен пазар: Вътрешен поглед

Какво е несъвършен пазар? Несъвършен пазар се отнася до всеки икономически пазар, който не отго...

Прочетете още

Определение, въздействие и пример за ефект на дохода

Какво представлява ефектът на дохода? В микроикономика, ефектът на дохода е промяната в търсене...

Прочетете още

stories ig