Better Investing Tips

Основни неща на взаимните фондове

Определение на фонда за целева дата

Какво представлява фондът за целева дата? Фондовете на целевата дата са взаимни фондове или фон...

Прочетете още

Нетна стойност на активите - Определение на NAV

Какво представлява нетната стойност на активите (NAV)? Нетната стойност на активите (NAV) предс...

Прочетете още

Инвестиционен тръст на дялове (UIT) Определение

Какво е инвестиционен тръст на дялове (UIT)? А инвестиционен доверителен дял (UIT) е инвестицио...

Прочетете още

Разпространение: Знайте какво ви очаква

Какво е разпределение? Думата „разпределение“ има няколко значения във финансовия свят, повечет...

Прочетете още

Растеж и доход: Балансираният фонд ли е най -доброто от двата свята?

Какво е балансиран фонд? Балансираният фонд е a взаимен фонд който обикновено съдържа компонент...

Прочетете още

Фирма за развитие на бизнеса (BDC)

Какво е компания за развитие на бизнеса (BDC)? Компанията за развитие на бизнеса (BDC) е органи...

Прочетете още

Какво е пазарен график?

Какво е пазарен график? Времето на пазара е акт на преместване на инвестиционни пари във или из...

Прочетете още

Определение на фонда на паричния пазар

Какво е фонд за паричен пазар? Фонд на паричния пазар е вид взаимен фонд, който инвестира във в...

Прочетете още

Определение на затворен фонд

Какво представлява затворен фонд? Затворен фонд е портфейл от обединени активи, който набира фи...

Прочетете още

stories ig