Better Investing Tips

Поведенческа икономика

Как работи теорията на игрите

Какво е теория на игрите? Теорията на игрите е теоретична рамка за създаване на социални ситуац...

Прочетете още

Определение на теорията на конфликта: Ръководство с примери

Какво е теория на конфликта? Теория на конфликтите, за пръв път представена от Карл Маркс, е те...

Прочетете още

Определение на Карл Маркс: Неговият живот, теории и въздействие

Кой беше Карл Маркс? Карл Маркс (1818-1883) е философ, автор, социален теоретик и икономист. То...

Прочетете още

Определение на теорията за рационалния избор

Какво е теорията за рационалния избор? Теорията за рационалния избор гласи, че хората използват...

Прочетете още

Какво означава „Инвестиционен мултипликатор“?

Какво е инвестиционен мултипликатор? Терминът инвестиционен мултипликатор се отнася до концепци...

Прочетете още

Индекс на човешкото развитие (ИЧР) Определение

Какво представлява индексът на човешкото развитие (HDI) Индексът на човешкото развитие (HDI) е ...

Прочетете още

Социализъм Определение: история, теория и анализ

Какво е социализъм? Социализмът е популистка икономическа и политическа система, основана на пу...

Прочетете още

Индекс на потребителското настроение на Мичиган (MCSI) Определение

Какъв е индексът на потребителски настроения в Мичиган (MCSI)? Индексът на потребителските наст...

Прочетете още

Синигер за Tat Определение

Какво представлява синигера за Тат? Синигер за тат е а теория на играта стратегия, подлежаща на...

Прочетете още

stories ig