Better Investing Tips

Ekonomia Behawioralna

Definicja dylematu Dinera

Jaki jest dylemat restauracji? Dylemat Dinera to teoria gry sytuacja z kilkoma graczami, w któr...

Czytaj więcej

Paradoks definicji racjonalności

Jaki jest paradoks racjonalności? Paradoksem racjonalności jest obserwacja, w teoria gry oraz e...

Czytaj więcej

Jak powstają prognozy popytu na pracę w planowaniu zasobów ludzkich?

Planowanie zasobów ludzkich potrafi stosować jakościowe i ilościowe podejścia do prognozowania po...

Czytaj więcej

Definicja odchylenia od czasu ostatniej wizyty (dostępności)

Co to jest odchylenie od czasu ostatniej wizyty (dostępności)? W Ekonomia behawioralna, błąd od...

Czytaj więcej

stories ig