Better Investing Tips

Fuzje I Przejęcia

Trzypoziomowe ramy paradygmatów eklektycznych

Czym jest paradygmat eklektyczny? Paradygmat eklektyczny, zwany także własnością, lokalizacją, ...

Czytaj więcej

Fuzja: tajniki i tajniki

Co to jest amalgamacja? Fuzja to połączenie dwóch lub więcej firm w nowy podmiot. Amalgamacja r...

Czytaj więcej

Definicja wykupu lewarowanego (LBO)

Co to jest wykup lewarowany? Wykup lewarowany (LBO) to przejęcie innej firmy przy użyciu znaczn...

Czytaj więcej

Co to jest nowacja kontraktowa?

Co to jest nowacja? Nowacja to zastąpienie jednej ze stron w porozumieniu między dwiema stronam...

Czytaj więcej

Likwidacja: co musisz wiedzieć

Co to jest likwidacja? Likwidacja w finansach i ekonomii to proces doprowadzenia firmy do końca...

Czytaj więcej

Prawa pomocnicze: dlaczego twój ulubiony film to naprawdę mała firma

Prawa pomocnicze: dlaczego twój ulubiony film to naprawdę mała firma

Co to jest spółka zależna? W świecie korporacji filia to spółka należąca do innej firmy, którą ...

Czytaj więcej

Integracja pionowa: jak to działa i przykłady

Co to jest integracja pionowa? Integracja pionowa to strategia, w ramach której firma jest właś...

Czytaj więcej

Co się dzieje w przypadku zbycia

Co to jest zbycie? Zbycie to częściowe lub całkowite zbycie jednostki biznesowej poprzez: wyprz...

Czytaj więcej

Definicja praw do przeciągania

Jakie są prawa do przeciągania? Prawo do przeciągania to postanowienie lub klauzula w umowie, k...

Czytaj więcej

stories ig