Better Investing Tips

Obligacje Komunalne

Definicja reguły podatkowej de minimis

Zasada podatkowa de minimis: przegląd Zasada podatkowa de minimis określa próg, od którego obli...

Czytaj więcej

Obligacje przemysłowe — definicja IRB

Czym są obligacje przemysłowe — IRB? Obligacje przemysłowe (IRB) to komunalne papiery dłużne em...

Czytaj więcej

Definicja obligacji władz mieszkaniowych

Czym są obligacje władz mieszkaniowych? Obligacje władz mieszkaniowych lub obligacje mieszkanio...

Czytaj więcej

Definicja obligacji szpitalnych

Co to jest bon skarbowy szpitala? Szpitalna obligacja przychodowa jest rodzajem obligacji komun...

Czytaj więcej

Definicja nieograniczonej obligacji podatkowej

Co to jest nieograniczona obligacja podatkowa? Nieograniczone obligacje podatkowe są obligacje ...

Czytaj więcej

Definicja obligacji przychodu z usług komunalnych

Co to jest Obligacja Przychodu z Użyteczności Publicznej? Obligacja przychodu z usług komunalny...

Czytaj więcej

Definicja obligacji o zmiennym oprocentowaniu

Co to są obligacje na żądanie o zmiennym oprocentowaniu? Obligacja na żądanie o zmiennym oproce...

Czytaj więcej

Zbuduj obligacje amerykańskie (BAB)

Czym są obligacje Build America? Obligacje Build America (BAB) były obligacjami komunalnymi pod...

Czytaj więcej

Rada ds. Regulacji Giełdowych Papierów Wartościowych (MSRB)

Co to jest rada ds. tworzenia przepisów dotyczących papierów wartościowych (MSRB)? Municipal Se...

Czytaj więcej

stories ig