Better Investing Tips

Kredyt Hipoteczny

Definicja stałej stopy procentowej

Co to jest stała stopa procentowa? Stała stopa procentowa to niezmienna stopa pobierana od zobo...

Czytaj więcej

Hybrydowy kredyt hipoteczny 5/1 z regulowaną stopą procentową (5/1 Hybrid ARM) Definicja

Co to jest hybrydowy kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu 5/1 (5/1 ARM)? Hybryda 5/1 hip...

Czytaj więcej

Definicja i wzór wskaźnika wartości kredytu do wartości (LTV)

Jaki jest stosunek wartości kredytu do wartości (LTV)? Wskaźnik kredytu do wartości (LTV) to oc...

Czytaj więcej

Definicja aktu zwrotu

Czym jest akt ponownego przekazania? Akt zwrotu jest dokumentem, który przenosi własność tytuł ...

Czytaj więcej

Definicja aktu wydania

Czym jest akt zwolnienia? Akt zwolnienia to dokument prawny, który usuwa wcześniejsze roszczeni...

Czytaj więcej

Definicja kredytu hipotecznego opartego na odsetkach

Co to jest hipoteka tylko z odsetkami? Kredyt hipoteczny tylko na odsetki jest rodzajem kredyt ...

Czytaj więcej

Definicja Home Affordable Modification Program (HAMP)

Co to jest program modyfikacji w przystępnej cenie (HAMP)? Home Affordable Modification Program...

Czytaj więcej

Definicja wskaźnika wydatków mieszkaniowych

Co to jest wskaźnik wydatków mieszkaniowych? Wskaźnik wydatków mieszkaniowych to wskaźnik porów...

Czytaj więcej

Kredyty hipoteczne subprime były opcją dla osób o słabych wynikach kredytowych

Co to jest hipoteka subprime? Kredyt hipoteczny typu subprime to taki, który jest zwykle udziel...

Czytaj więcej

stories ig