Better Investing Tips

Podstawowe Informacje O Funduszach Inwestycyjnych

Definicja funduszu z datą docelową

Co to jest fundusz daty docelowej? Fundusze daty docelowej to fundusze inwestycyjne lub fundusz...

Czytaj więcej

Wartość aktywów netto – definicja NAV

Co to jest wartość aktywów netto (NAV)? Wartość aktywów netto (NAV) reprezentuje wartość netto ...

Czytaj więcej

Definicja jednostkowego funduszu inwestycyjnego (UIT)

Co to jest fundusz inwestycyjny jednostkowy (UIT)? A fundusz inwestycyjny (UIT) jest firma inwe...

Czytaj więcej

Dystrybucja: Wiedz, co do Ciebie przyjdzie

Co to jest dystrybucja? Słowo „dystrybucja” ma kilka znaczeń w świecie finansów, z których więk...

Czytaj więcej

Wzrost i dochód: czy zrównoważony fundusz jest najlepszym z obu światów?

Co to jest zrównoważony fundusz? Zrównoważony fundusz to fundusz powierniczy który zazwyczaj za...

Czytaj więcej

Firma Rozwoju Biznesu (BDC)

Co to jest firma rozwoju biznesu (BDC)? Firma zajmująca się rozwojem biznesu (BDC) to organizac...

Czytaj więcej

Co to jest czas na rynku?

Co to jest czas na rynku? Wyczucie rynku to czynność polegająca na przenoszeniu środków inwesty...

Czytaj więcej

Definicja funduszu rynku pieniężnego

Co to jest fundusz rynku pieniężnego? Fundusz rynku pieniężnego to rodzaj funduszu inwestycyjne...

Czytaj więcej

Definicja funduszu zamkniętego

Co to jest fundusz zamknięty? Fundusz zamknięty to portfel połączonych aktywów, który pozyskuje...

Czytaj więcej

stories ig