Better Investing Tips

จำนอง

คำนิยามอัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ยคงที่คืออะไร? อัตราดอกเบี้ยคงที่คืออัตราที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่เรียกเก็บจากหนี้สิน เช...

อ่านเพิ่มเติม

5/1 คำจำกัดความสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบปรับได้แบบไฮบริด (5/1 Hybrid ARM) คำจำกัดความ

สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบปรับได้ 5/1 แบบไฮบริด (5/1 ARM) คืออะไร? ลูกผสม 5/1 การจำนองแบบปรับอัตรา...

อ่านเพิ่มเติม

อัตราส่วนเงินกู้ต่อมูลค่า (LTV) นิยาม & สูตร

อัตราส่วนเงินกู้ต่อมูลค่า (LTV) คืออะไร? อัตราส่วนเงินกู้ต่อมูลค่า (LTV) คือการประเมินความเสี่ย...

อ่านเพิ่มเติม

นิยามโฉนดการส่งต่อ

โฉนดการส่งต่อคืออะไร? โฉนดที่ดิน คือ เอกสารที่โอนทรัพย์สิน ชื่อ จากผู้ให้กู้จำนองไปยังผู้กู้ซึ่...

อ่านเพิ่มเติม

นิยามโฉนดการออก

โฉนดแห่งการปลดปล่อยคืออะไร? โฉนดการปล่อยตัวเป็นเอกสารทางกฎหมายที่ลบการอ้างสิทธิ์ในสินทรัพย์ก่อน...

อ่านเพิ่มเติม

คำนิยามสินเชื่อที่อยู่อาศัยเฉพาะดอกเบี้ย

สินเชื่อที่อยู่อาศัยเฉพาะดอกเบี้ยคืออะไร? การจำนองเฉพาะดอกเบี้ยเป็นประเภท จำนอง โดยที่ จำนอง (ผ...

อ่านเพิ่มเติม

โปรแกรมดัดแปลงบ้านราคาไม่แพง (HAMP) คำจำกัดความ

โครงการปรับปรุงบ้านราคาไม่แพง (HAMP) คืออะไร? โครงการปรับปรุงบ้านราคาไม่แพง (HAMP) เป็น การปรับ...

อ่านเพิ่มเติม

นิยามอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัย

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยคืออะไร? อัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยเป็นอัตราส่วนเปรียบเทียบ...

อ่านเพิ่มเติม

การจำนองซับไพรม์เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่มีคะแนนเครดิตไม่ดี

สินเชื่อที่อยู่อาศัยซับไพรม์คืออะไร? การจำนองซับไพรม์เป็นสิ่งที่ปกติจะออกให้แก่ผู้กู้ที่มีอันดั...

อ่านเพิ่มเติม

stories ig