Better Investing Tips

Więzy

Jaka jest efektywna wydajność?

Jaka jest efektywna wydajność? Efektywna rentowność to zwrot z obligacji, której płatności odse...

Czytaj więcej

Definicja metody efektywnego oprocentowania

Jaka jest metoda efektywnego oprocentowania? Metoda efektywnej stopy procentowej to standard ra...

Czytaj więcej

Definicja nadmiernego przepływu środków pieniężnych

Co to jest nadmiar przepływów pieniężnych? Nadwyżki przepływów pieniężnych to termin używany w ...

Czytaj więcej

Definicja 10-letnich obligacji skarbowych

Definicja 10-letnich obligacji skarbowych

Co to jest 10-letnia nota skarbowa? 10-letnia nota skarbowa to zobowiązanie dłużne wyemitowane ...

Czytaj więcej

Definicja 30-letniego Skarbu

Czym jest 30-letni skarbiec? 30-letni Skarb Państwa to zobowiązanie dłużne Skarbu Państwa USA z...

Czytaj więcej

Definicja bezpieczeństwa o stałym dochodzie

Co to jest zabezpieczenie o stałym dochodzie? Papier wartościowy o stałym dochodzie to inwestyc...

Czytaj więcej

Definicja długu dłużnego: cechy obligacji, zalety i wady

Co to jest skrypt dłużny? Skrypt dłużny to rodzaj obligacji lub innego instrumentu dłużnego, kt...

Czytaj więcej

Definicja japońskich obligacji rządowych (JGB)

Co to są japońskie obligacje rządowe (JGB)? Japońskie obligacje rządowe (JGB) to obligacje emit...

Czytaj więcej

Definicja odwróconej krzywej dochodowości

Definicja odwróconej krzywej dochodowości

Co to jest odwrócona krzywa dochodowości? Odwrócony krzywa dochodowości reprezentuje sytuację, ...

Czytaj więcej

stories ig