Better Investing Tips

Inteckning

Fast räntedefinition

Vad är en fast ränta? En fast ränta är en oförändrad ränta på en skuld, till exempel ett lån el...

Läs mer

5/1 Hybridlån med justerbar ränta (5/1 Hybrid ARM) Definition

Vad är ett 5/1 hybridlån med justerbar ränta (5/1 ARM)? En 5/1 hybrid bolån med justerbar ränta...

Läs mer

Lån-till-värde (LTV) Ratio Definition & Formula

Vad är lånevärdet (LTV) -kvoten? Belåningsgraden (LTV) är en bedömning av utlåningsrisken som f...

Läs mer

Begäran om överföring av definition

Vad är en transaktionshandling? Ett reklamationsbrev är ett dokument som överför en fastighets ...

Läs mer

Release of Definition

Vad är en frigivningshandling? Ett frigivningsbrev är ett juridiskt dokument som tar bort ett t...

Läs mer

Definition av endast inteckning

Vad är en ränteinteckning? En räntehypotek är en typ av inteckning i vilken pantsättare (låntag...

Läs mer

Home Affordable Modification Program (HAMP) Definition

Vad är Home Affordable Modification Program (HAMP)? Home Affordable Modification Program (HAMP)...

Läs mer

Bostadsutgiftskvot Definition

Vad är en bostadsutgiftskvot? En bostadskostnadsgrad är en kvot som jämför bostadskostnader med...

Läs mer

Subprime inteckningar var ett alternativ för dem med dåliga kreditbetyg

Vad är en subprime inteckning? En subprime -inteckning är en som normalt utfärdas till låntagar...

Läs mer

stories ig